.

                                                 

 SPF SAMORGANISATIONEN I HELSINGBORGS HEMSIDA KLICKA HÄR.

 

  

 

 VÄLKOMMEN TILL SPF SENIORCENTRUM I HELSINGBORG.

 Ensamhet är ett gissel för många. En del drabbas av ofrivillig ensamhet genom förlust av anhörig, en del genom att tvingas flytta, sjukdom eller olika fysiska hinder. Orsaker som inte kan förutses.  Ensam medför risk för isolering,sämre hälsa och lägre livskvalité. Ensamhet kan också medföra sämre matvanor, ökad alkoholkonsumtion och dödi förtid. SPF Seniorerna har därför beslutat att med stöd av Helsingborgs stad motverkaden ofrivilliga ensamheten och har därför upprättat ett centrum för detta ändamål. Seniorcentrum är -  tillsammans med de olika SPF-föreningarna i Helsingborg - till för att bryta och motverka ofrivillig ensamhet genom att upprätta kontaktnät och bjuda in ensamma seniorer i Helsingborg till olika typer av träffar.Dessa kan vara samtal, diskussioner, sällskapsspel, resor, utflykter m m som främjar social samvaro och lägger en grund för vänskap. Alla är välkomna med förslag på olika aktiviteter.

________________________________________________________________________________________________________

   

 

                                                

                           Människor och händer möts.

 

           

SPF SENIORCENTRUM 

_____________________________   

      

     OBS! 

         Dagen

    tidigarelagd  

   NÄSTA TRÄFF

    Fredag 21 febr. 

         Se mer 

       klicka här.

     __________________