___________________________________________________________________________________________________

SPF Seniorerna Rydebäck                      

Antal medlemmar 367                                 

Plusgiro 431-635  

Hemsida:www.spfsamhbg.se

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Evenemang och aktivitetsinformation för våren 2020

Onsdag 8 januari

 

 

 

 

 

 

Lokal: Församlingshemmet Rydebäck

Mötesdag: Onsdag

Mötestid: klockan 14.00 – cirka 16.00

 

 

 

 

 

KONTAKTER:

Ordförande Mats Nilsson

min4607@gmail.com

Tel: 042-223 223 eller 0708 22 32 23

Vice ordförande,webbmaster Ann-Marie Lindeberg

ann-marie.lindeberg@telia.com Tel:0768 06 61 34

Sekreterare Lisbeth Ek

eklisbeth@telia.com 0768 43 84 38

Kassör, Gymnastik Sven Petersson

sven.ylva petersson@cloud.com Tel: 0730 91 83 65

Medlemsansvarig Anders Wiksten

anders.wiksten@comhem.se Tel: 0739 63 88 11

Rese- och teaterombud, Inger Larsson

ijlarsson@telia.com Tel: 0705 97 98 42

Programombud Lars Eklund

lars-goran.eklund@comhem.se Tel: 0722 25 94 94

Bridge Jörgen Stein Tel: 042-22 11 79

Biljard/Bordtennis Gösta Johansson Tel: 0704 90 37 43

Boule Kjell Fredriksson 042-22 25 58

Konst och kultur Kerstin Brandt 042-22 11 56

Gymnastik Sven Petersson Tel: 0730 91 83 65

Operacafé Gunnar Ljung Tel: 042-22 03 67