_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SPF Kärnan

Kansli; Ringstorpsgården Kurirgatan 1. DHS andra våningen.

Öppet Fredagar 10.00 -12.00. Tel. 0708-48 75 57

E-post:spfkarnan@telia.com

Facebook SPF Seniorerna Kärnan Helsingborg

Plusgiro:57 90 23-3 Antal medlemmar 895

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Möteslokal: Ringstorpsgården

Kurirgatan 1.

Mötesdag Onsdag

Mötestid:13.30-16.00

(om inget annat anges)

Hemsida:www.spfkarnan.se

 

 

 

Kontakt

Ordförande: Josefin Forsberg

tel: 0733-94 63 76 e-post: forsbergjosefin1@gmail.com

 

Sekreterare: Lars Teinvall

tel: 0723-360 884 e-post: lte@megabasen.com

 

Kassör: Hans Tenggren

tel: 070-591 30 63 e-post: hans.tenggren@telia.com