SENIORCENTRUM HELSINGBORG

 

Sveriges Pensionärsförbund Samorganisationen i Helsingborg håller på att starta upp verksamhet för att

 

MOTVERKA OFRIVILLIG ENSAMHET

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Välkommen till SPF Seniorcentrum

 

Ensamhet är ett gissel för många. En del drabbas av ofrivillig ensamhet genom förlust av anhörig, en del genom att tvingas flytta, sjukdom eller olika fysiska hinder.Orsaker som inte kan förutses.Ensamhet medför risk för isolering, sämre hälsa och lägre livskvalité. Ensamhet kan också medföra sämre matvanor, ökad alkoholkonsumtion och död i förtid.

 

SPF Seniorerna har därför beslutat att med stöd av Helsingborgs stad motverka den ofrivilliga ensamheten och har därför upprättat ett centrum för detta ändamål.


Seniorcentrum är - tillsammans med de olika SPF-föreningarna i Helsingborg - till för att bryta och motverka ofrivillig ensamhet genom att upprätta kontaktnät och bjuda in ensamma seniorer i Helsingborg till olika typer av träffar.

Dessa kan vara samtal, diskussioner, sällskapsspel, resor, utflykter m m som främjar social samvaro och lägger en grund för vänskap. Alla är välkomna med förslag på olika aktiviteter.