Vänträffen Ringstorpsgården den 8 februari 2019.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 AAAAAA

 

 

 

Här planerar gruppen i social samvaro kommande aktiviteter.

________________________________________________________________________________________________________________________