Välkommen till Ättekulla naturreservat 

måndagen den 24 juni klockan 13.30.

Vi samlas vid grillplatsen,Lassemansvägen infart från Rusthållsgatan.

 Var och en tar med sig något att grilla.

Är det dåligt väder blir grillningen inställd. 

 

Hitta till Lassemansvägen  Se nederst på denna sida.

_____________________________________________________________________

  

 

 

                    

 

______________________________________________________________________

 

Hitta till Lassemansvägen. 

 

Kommunikation: Buss nr 2 till Runristargatan.

     Regionbuss 297 till Bårslöv. Hållplats Torviggsgatan på Rusthållsgatan.