Välkommen till trivselgruppens träff

fredagen den 21 februari.

Vi träffas klockan 13.30 på Ringstorpsgården.

Lätt förtäring och dryck serveras.

Notera datumet.

OBSERVERA!!! Dagen är tidigarelagd

från söndagen till fredagen före enligt ovan.

Detta på grund av dubbelbokning.

________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________

Kommunikation: Stadsbuss linje 2 mot Berga industriområde. 

Hållplats S:a Anna k:a.

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Vi träffas som vanligt och umgås med varandra 

i vår gemensamt skapad gemytliga samvaro.

Vi välkomnar även nya vänner i vår utvecklingsbara vängrupp.

________________________________________________________________________________________________________

 

 

______________________________________________________________________